Doelstellingen - Stichting voor Kunst en Cultuur

Ga naar de inhoud

Doelstellingen Koshish

Het hoofdoel van Koshish is de bevordering van de Hindostaanse kunst en cultuur en wel zodanig dat daarmee ook een bijdrage wordt geleverd aan verrijking van de multiculturele samenleving;
Koshish staat open voor samenwerking met met andere bevolkingsgroepen en culturen om haar haar doelstellingen te verwezenlijken.

Koshish tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het stimuleren van Hindostaanse zang, dans, muziek en toneelbeoefening in de ruimste zin van het woord, onder deskundige begeleiding, aan jongeren en ouderen ongeacht hun afkomst;

  • het organiseren van lezingen, workshops, congressen, filmvoorstellingen en ter zake relevante activiteiten, die ertoe bijdragen het doel te bereiken;

  • het gericht werken aan vraag en aanbod van zang-, dans-, muziek en toneelactiviteiten; het verzorgen van culturele optredens tegen vaste gangbare vergoeding dan wel vrijwillig ten bate van de organisatie en eventueel ter ondersteuning van sociale doelen en werving van fondsen voor de samenleving in Nederland en/of in het buitenland;

  • het bevorderen van bezoek van donateurs, sponsors en betrokkenen aan door derden georganiseerde kunst en cultuuruitingen op regionaal, nationaal en internationaal niveau;

  • het bevorderen, ondersteunen en samenwerken met vrouwengroepen, ouderen en andere terzake relevante doelgroepen ongeacht hun achtergrond.

Terug naar de inhoud